Име на болест: Паразит на коренот кај различни растенија - Olpidium brassicae
Култура: ТУТУН
Опис: Телото на габата се состои од едноставни топчести клетки, кои се трансформираат во зооспорангии што се наоѓаат во клетките од домаќинот. Во практиката посебни мерки за спречување на оваа габа не ссе спроведуваат. Инаку може да се користи плодоред, дезинфекција, квинтозен, метилбромид, но не секојпат со успех.повеќе слики >>

Препарати