Име на болест: Шумски скакулец - Isophia tenuicerca Rame
Култура: КОМПИР
Опис: Шумскиот скакулец има една генерација годишно и презимува во стадиум на јајце. Се јавуваат во предели на нискостеблести шуми и пасишта. Ларвите во почетокот се хранат со лисјата од грмушести растенија, а потоа преминуваат на земјоделските култури во подножјето на ридовите. Шумскиот скакулец најчесто нема економско значење и посебни мерки за контрола се преземаат само по потреба, односно  при масовна појава на видот.повеќе слики >>

Препарати