Име на болест: Тутунов пламенец - Ephestia elutella
Култура: ПЧЕНИЦА
Опис: Има 2 - 3 генерации годишно. Зимата ја минува во сите развојни стадиуми во складиштата. Покрај тутунот ги напаѓа и зрната од пченица, оштетувајќи го ртулецот. Една ларва може да оштети десетина зрна. За контрола на штетникот во складишта покрај висока хигиена се препорачува фумигација.повеќе слики >>

Препарати