Име на болест: Ондатра - Ondatra zibethicus L
Култура: КОМПИР
Опис: Овој штетник бара големо количество вода за својот начин на живот, заради што живее во реки, канали, потоци, езера, мочуришта и рибници. Гради канали во почвата на обалата покрај водата. Штетен е и за статиката на насипите заради што придонесува за појава на поплави. Женката се пари 3 - 4 пати годишно а на четири недели по парењето раѓа 7 - 8 млади. Со исхраната причинува штети во земјоделството, а со своите ходници во земјата прави штети. Се храни со морков, зелка, грав, компир, грашок, пченица ориз и луцерка.повеќе слики >>

Препарати