Име на болест: Полски глушец - Microtus arvalis Pall.
Култура: ЛУЦЕРКА
Опис: Се населува на површини кои не се обработуваа или ретко се обработуаат, на меѓите од нивите, насипите, на отворена и рамна површина, во овоштарниците. Гнездата ги прават во почвата на длабочина 5 - 10 cm. Младите копаат свои легла во близина на родителските, заради тоа што се создаваат големи колонии. Се хранат ноќе, а ретко преку ден. Најмногу се хранат со луцерка, а напролет страдаат житата. Ги јадат и кртолите (компир, цвекло, морков). Штетите ги причинуваат во есен, зима и во пролет. Сувите временски услови се поволни за нивна масовна појава, особено сува пролет. Значајни предатори кои имаат значајна улога во регулацијата за нејзина бројност се грабливи птици, куни и лисици, нематоди.повеќе слики >>

Препарати