Име на болест: Крвавче, мало - Sanhuisorba minor Scop.
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Повеќегодишен плевел. Се рамножува со семе и вегетативно. Развива централен корен кој со сечење при обработка служи за вегетативно размножување. Цвета и плодоноси од крајот на мај до август. Поради тоа што плодовите се приближно големи колку плодовите од еспарзета, при прибирање на семенската еспарзета доаѓаат со културата. Кај нас е карантински плвел во еспарзетата па во нејзиното семе не смее да има ниту една семка од овој плевел. Мезофит, издржлив на суша. Најмногу ја заплевелува еспарзетата, потоа луцерката а многу помалку окопните култури. Бара почви богати со вар. Се уништува со соодветни хербициди.повеќе слики >>

Препарати