Име на болест: Лутиче, остро - Ranunculus acer L
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Многугодишен пплевел. Бара влажни услови и како плевел од поголемо значење е за ливадите. Во посевите има одграничено значење. Во ливадите е еден од поштетните плевели бидејќи го расипува квалитетот на сеното. Вегетативните делови содржат алкалоид анемол кој го расипува квалитетот на млекото. Млекото и млечните производи добиваат горчлив вкус. Во сува состојва не е отровен. Најефикасна мерка за уништување е одводнувањето на превлажни површини и ѓубрење. Доколку се застапени само видови од фам. Poacea се отстранува со истите хербициди како тегавецот.повеќе слики >>

Препарати