Име на болест: Разгранета спеченост кај малината - Raspberry bushy dwarf ideovirus
Култура: МАЛИНА
Опис: Осетливире сорти малина покажуваат жолтеење, предвремено опаѓање на лисјата намалена бујност и завиткување на лисјата. Болните растенија имаат ластари со кратки интернодии затоа е и наречена разгранета спеченост. Во некои сличаи може да се појави венење на растенијата бес појава на други симптоми. Основна мерка е производство и употреба на здрав саден материјал.повеќе слики >>

Препарати