Име на болест: Тутунова совица, памукова совица - Heliotis obsoletа Fabric
Култура: СОЈА
Опис: Овој вид е миграторен и широко распространет низ светот. Изразен полифаг. Штетник е на домат, пипер, тутун, памук, лен , кромид, соја и голем број легуминозни растенија. Пеперутката е светло - кафеава. Гасениците се хранат со семето и предизвикуваат брзо пропаѓање на плодовите. Штетите од оваа совица имаат економско значење, особено кога видот е во проградација.  Најштетна совица  од сите познати совици. Мерките за контрола се применуваат по надминување на економските прагови и тоа најчесто агротехнички и хемиски. Економскиот праг е 1 ларва/ 6 растенија, 1 јајце или ларва/ нива по цутењето.повеќе слики >>

Препарати