Име на болест: Пченкина златица Дијабротика - Diabrotica virgifera virgifera LeConte
Култура: СОЈА
Опис: Постојат два подвида и двата имаат економско значење. Има една генерација годишно. Презимува во стадиум на јајце во почвата на длабочина од 10 cm. Може да издржат температури и  - 10 степени. Ларвата се пили доцна напролет,   во втората половина на мај.    Ларвата се храни со коренот. Имагата се хранат со поленот и метличката. Штетите ги причинуваат и ларвите и имагата .повеќе слики >>

Препарати