Име на болест: Зелена грашкова лисна вошка - Acyrthosiphon pisum Harris
Култура: СОЈА
Опис: Зелената грашкова лисна вошка има зелена боја на телото и големина 4 - 6 mm. Корникулите се силно изразени, зелени на врвот и темни. Напаѓа голем број на легуминози, особено грашок, грав, луцерка,   граорица, црвена детелина. Вектор е на голем број вируси (жолтици на грав, мозаик на сојата). Економски праг на третирање е 10 - 20% заразени леторасти.повеќе слики >>

Препарати