Име на болест: Гумозно дрво - Apple rubbеry wood phytoplasma
Култура: ЈАБОЛКА
Опис: Со внесувањето на новите сорти на јаболка било внесено и ова заболување. Болните овошки се послабо развиени. Ветките при основата се меки како гума (rubbery wood) и се наведнуваат. Спречен е процесот на лигнификација, поради што дрвото е меко и во рака се витка како гума. Овошките прородуваат порано, ветките се кршат. Причинител е фитоплазма и се пренесува со калемгранки и садници. Спречувањето се изведува со употреба на здрав репродукционен и саден материјал. Исто така може да се инактивира фитоплазмата со потопување на калемгранките во вода на 37С за време од 4 недели.повеќе слики >>

Препарати