Име на болест: Ситноплодност кај јаболката - Apple chat fruit phytoplasma
Култура: ЈАБОЛКА
Опис: Плодовите кај болните овошки по својата големина не се разликуваат и тие кај здравите овошки, се до крајот на јуни. Потоа тие нагло заостануваат во растот, постепено созреваат и долго време ја задржуваат зелената боја. Најосетлива сорта е лорд ламбурн. Се одржува во болните овошки, а се пренесува од болните на здравите овошки со испреплетување на нивните корени. Се пренесува и со заразени калемгранки. Основна мерка за спречување е употреба на здрав саден материјал.повеќе слики >>

Препарати