Име на болест: Пепелница на оризот - Oospora oruyzetorum
Култура: ОРИЗ
Опис: Оваа празитна габа на оризот причинува пепелница. Болеста најпрво се јавува на оризовите метлички и тоа во фаза на класење на оризот. По целосното оформување на метличките плевиците постануваат белузнави и со бел право по површината. При рана инфекција, зрната остануваат синкасти и штури. Оризот е многу осетлив кон оваа болест во фазите на класење и млечна зрелост.  повеќе слики >>

Препарати