Име на болест: Пругавост на нерватурата кај јагодата - Strawberry vein banding caulimovirus
Култура: ЈАГОДА
Опис: Латентно ги заразува сортите јагоди што се одгледуваат. Го пренесуваат неперзистентно лисни вошки. Вирусните честици се изометриски, со големина во дијаметар 43мм. Причинува загуби само во комбинација со други вируси.повеќе слики >>

Препарати