Име на болест: Бактериски ракови кај капината и малината - Rhizobium rubi
Култура: КАПИНА
Опис: Туморите се образуваат не кореновиот врат, веднаш под површината на почвата, меѓутоа раковини можат да се појават и на коренот и на изданоците. Инфекциите се остваруваат преку раните што настанале при вадењето на изданоците, преку пресеците на корените и преку пукнатините од мразевите по изданоците. Галиите почнуваат да се обрзуваат во почетокот на вегетацијата, а подоцна тие се зголемуваат и стануваат побројни.  Основа мерка за заштита е производство на здрав садн материјал. Најдобар претходник за овошни насади е луцерката. Да се уништат инсектите(крвава вошка, стаклокрилци и сл. ).повеќе слики >>

Препарати