Име на болест: Причинител на мувлосување на земјоделските производи - Mucor spp.
Култура: КАПИНА
Опис: Заразените плодови омекнуваат, ја менуваат бојата, се распагаат и од нив истекува лигав сок. Гниењето на овошните плодови и зеленчукот се јавува во текот на складирањето, транспортот и во продажбата. Тоа се сапрофитни габи што се развиваат на растителните остатоци во почвата и во другите средини. Спречувањето на ова заболување се изведува со брзо оплодување на плодовите и зеленчукот непосредно по бербата и одржување на температурата во складиштето под 6с. За заштите на плодовите може да се користат и извесни фунгициди со широк спектар на дејство.повеќе слики >>

Препарати