Име на болест: Сачменка кај сливата - Phoma pomorum
Култура: СЛИВА
Опис: На листовите се забележуваат ситни и тркалезни сивкасти некрозни дамки, со пречник од 2 до 5мм. Некрозното ткиво отпага и листовите изгледаат издупчени. Паразитот презимува во вид на пикниди во опаднатите листови и мицелија во заразените ластари. За нејзиното спречување не се преземаат посебни мерки. Доколку има потреба, може да се употребат препарати врз база на: цинеб, манкозеб, катан и др.повеќе слики >>

Препарати