Име на болест: Нектриски рак-рани кај ветките - Nectria galligena
Култура: КРОМИД
Опис: Во Македонија, поради ниската влажност на воздухот, во овошните насади речиси и не е присутна, а се среќава кај овошките од спонтаната флора. Кај едногодишните ластари се забележуваат вдлабнати рани во кората. Изумирањето на ткивото продолжува и во дрвото. Отворените рани со интензивно делење на клетките се затвораат и настануваат карактеристични затворени рак рани. Овој патоген може да предизвика и гниење на плодовите кај крушата, пред бербата или во текот на нивното чување.
Заштита. Режење и палење на заразените ветки, прскање на овошките со бакарни фунгициди, непосредно по опаѓање на листовите.повеќе слики >>

Препарати