Име на болест: Бактериска пламеница - Erwinia amylowora
Култура: КРУША
Опис: Првите симптоми се појавуваат на цветовите, односно на венечните ливчиња. Тие дехидрираат, се сушат и брзо се спуруваат, стануваат кафеави до црни. На плодникот после 24 часа од инфекцијата се забележува ситни слузести капки. Симптомите брзо се шират кон листовите, на истите или околните ветки. Почннуваат да стануваат црни нервите, листовите се свиткуваат и стуткуваат, остануваат да висат и се свиткани кон ластарите. Заштитата е најуспешна со селекција и одгледување на отпорни сорти, а од хемиски средства: бакар, фосетил - Ал, како и антибиотиците.повеќе слики >>

Препарати