Име на болест: Јамчестост на стеблото - Apple stem pitting foveavirus (ASPV)
Култура: ДУЊА
Опис: Во последните десетина  години ова заболување стана актуелно кај дуњата во соседна Србија. Такви овошки со деформации на плодовите се присутни и во Македонија. Посебно е значајна сортата лесковачка. Симптоми. Болните овошки од лесковачка покажуваат симптоми на листовите, плодовите, кората и стеблото. Тоа се темнозелени површини под епидермисот. Делови од паренхимското ткиво  задрвенуваат поради што плодовите не растат рамномерно. Најчест симптом на листовите се темнокафени прстенести дамки со жолтеење долж и помеѓу нерватурата и се појавуваат во почетокот на летото. Исто така и настанува пукање на кората во основата на стеблото која е рапава и пука. Ваквите промени се присутни кај дуњата и во Македонија.
Особини на вирусот. Има кончести вириони и се инактивира при температура од 55 - 60C. Се пренесува само со калемење. Испитувања потврдиле дека сортата врањска дуња е толерантна кон вирусот.
Заштита. Основна мерка е производство на здрав саден материјал.повеќе слики >>

Препарати