Име на болест: Гниење на стеблото, мувлосување на кочанот на пченка и штурост на класовите кај пченица - Gibberella zeae
Култура: ПЧЕНИЦА
Опис: Се јавува гниење на семето и изумирање на младите растенија по никнењето. Болеста е најштетна кај класот, класчињата се воденести и изумираат а зрната остануваат штури. Болеста на класот се развива при влажни услови. Мерки за заштита се одгледување на отпорни сорти, уништување на остатоците и употреба на плодоред.повеќе слики >>

Препарати