Име на болест: Пепелница кај житата - Blumieria graminis
Култура: ПЧЕНИЦА
Опис: Првите знаци се во вид на хлорозни дамки во кои брзо се развива белузлаво - сина мицелија. Понекогаш мицелијата и конидиите можат да бидат измиени од силните дождови па се појавуваат само хлоротични дамки. Најдобар начин на заштита се сеидбата на отпорни сорти и избалансирана исхрана.повеќе слики >>

Препарати