Име на болест: Модра (сина) китка или чума - Orobanche cumana
Култура: СОНЧОГЛЕД
Опис: На основата на стеблото излегуваат разгранети бледожолти стебла од модрата китка високи 10 - 20cm, при врвот се разградени и со многубројни цветови. Модрата китка нема листови. Таа е добро прицврстена за корените и основата на стеблото. Нема развиен коренов систем а има силно развиени цицалки кои навлегуваат во корените на нападнатите растенија од каде црпи вода и хранливи материи. Паразитот има голема способност за размножување. Уништувањето на модрата китка е отежнато. При силна појава треба да се заведе плодоред и да се сејат неколку години растенија кои не се домаќини на истата, како на пример житата.повеќе слики >>

Препарати