Име на болест: Црна дамкавост кај сончогледот - Leptosphaeria lindquistii
Култура: СОНЧОГЛЕД
Опис: Паразитот ги напaѓа листовите, лисните дршки, стебло и питите. На листовиtе ретко се јавува во вид на црни дамки со различен облик и големина. На другите делови  се јавуваат црни дамки. Паразитот главно го зафаќа површинското ткиво. Паразитот презимува во заразените растителни остатоци во поле а се пренесува и со семе. Заштита се постигнува со одгледување на отпорни сорти со четиригодишен плодоред, просторна изолација и дезинфекција на семе.повеќе слики >>

Препарати