Име на болест: Рѓа на сончогледот - Puccinia helianthi
Култура: СОНЧОГЛЕД
Опис: Првите симптоми се забележуваат на котиледонските ливчиња. Потоа во вториот дел на вегетацијата на лицето од горните листови се развиваат уредосоруси кои се ситни и тркалезни. За заштита се препорачува одгледување на отпорни сорти.повеќе слики >>

Препарати