Име на болест: Нематоди-причинители на јазлив корен - Root-knot nematodes
Култура: СОНЧОГЛЕД
Опис: Растенијата формираат мал број на листови, плодови, цветови а најкарактеристичните симптоми се забележуваат на подземните делови. Корените н местото на инфекцијата се задебелуваат и се транформираат во типични јазолни гали. Во однос на еколошките услови постојар разлики помеѓу одделните видови но и внатре во видот. За уништување на нематодите се препорачува стерилизација на почвата и фумигација на почвата со нематоциди. Во полски услови намалување на популација се постигнува со плодоред, уништување на остатоците, одгледување на отпорни сорти.повеќе слики >>

Препарати