Име на болест: Жолта рѓа кај јачменот - Puccinia striformis hordei
Култура: ЈАЧМЕН
Опис:На листовите се јавуваат жолти цртички или линии. Уредосорусите се наредени в вид на линии со жолта боја распоредени помешу нерватурата на листовите. Од жетвата до никнењето се одржува во остатоците. Мерка за заштита е одгледување на отпорни сорти и подоцна сеидба и заорување на стрништето. Ефикасни се и системичните фукгициди.Препарати