Име на болест: Kинење на листовите во вид на ленти кај јачменот - Pyrenophora graminea
Култура: ЈАЧМЕН
Опис:Првите симптоми се јавуваат во фаза на бокорење на јачменот во вид на жолтеникави дамки. Најкарактеристични промени се јавуваат пред класење на јачменот. На листовите се јавуваат паралелни долги светлозелени, жолти до сиви ленти со потемни рабови. Растенијата често не класаат, доколку класаат класовите се исправени, поради штуроста на зрната. За заштита се препорачува порана сеидба и дезинфекција на семето со фунгициди.Препарати