Име на болест: Гниење на коренот и приземниот дел на стеблото и белеење на класовите кај пченицата - Gaeumannomyces graminis
Култура: ЈАЧМЕН
Опис: Болеста се јавува во вид на кружни жаришта, огништа во кои младите растенија, никулците изумираат. Поранo изумрените растенија даваат бели класови, белеење и потполни стерилни класови. Доколку се формираат зрна тие остануваат штури. Паразитот се одржува во растителните остатоци. Најголем број зарази се остваруваат кон крајот на април и почетокот на мај. Најуспешна мерка е користење на плодоред, заорување и употреба на фосфорни ѓубрива.повеќе слики >>

Препарати