Име на болест: Гламница (морови рокче) на ржта - Claviceps purpurea
Култура: ЈАЧМЕН
Опис:Зрната се претворени во склероции кои се издолжени, малку свиткани и обоени виолетово - сини. Болеста се развива со посилен интензитет при влажно и студеникаво време во текот на цветање на житата. Мерка за заштита е заорување на стрништето и употреба на чисто семе.Препарати