Име на болест: Бактериски тумори на морковот - Rhizobacteria daucus
Култура: МОРКОВ
Опис: Бактериските ракови кај растенијата можат да бидат од типот на туморите и од типот на рак – рани.
Патогената способност на видовите од Rhizobium и способноста да предизвикаат одредени симптоми се должи на мал сегмент од ДНК. Бактериските ракови кај растенијата можат да бидат од типот на туморите и од типот на рак – рани. Патогената способност на видовите од Rhizobium и способноста да предизвикаат одредени симптоми се должи на мал сегмент од ДНК. Зповеќе слики >>

Препарати