Име на болест: `рѓа на стеблото -
Култура: КАПИНА
Опис:`рѓа на стеблото – слично на симптомите од `рѓата на листот кај капината, првите знаци од оваа болест е појавата на жолти тела, кои ја одвојуваат кората на ластарите кои носат род. Спорите од тие тела остваруваат инфекции и на долната страна од листот создаваат жолто обоени форми. Во случај на силен напад, може да дојде до дефолијација. Борбата со ова заболување се спроведува со редовно чистење на насадот од заболени леторасти и нивно изнесување. Истовремено, следењето на временските услови и примена на соодветни фунгициди значително ќе ја намали опасноста од појава на инфекции.Препарати