Име на болест: `рѓа на листот -
Култура: КАПИНА
Опис:`рѓа на листот – може да доведе до целосна дефолијација на растението. Претежно ги напаѓа листовите, но прави штети и на папките, зелените делови од младите ластари и незрелите плодови. Се карактеризира по типичните пурпурно - кафеави дамки (2 - 3mm), кои се наоѓаат од горната страна на листовите. Од долната страна на листот се наоѓаат прашкасти жолти и црно обоени форми. При силен напад, листовите стануваат кафеави и отпаѓаат од растенијата.Препарати