Име на болест: Пламеница на капината - Peronospora sparsa
Култура: КАПИНА
Опис: Пламеница на капината – се манифестира со појава на црвеникаво - пурпурни до темнокафеави точки од листовите. Со тек на време листовите добиваат жолта боја на кои само понекаде се забележуваат мали површини со зелена боја. Спорите имаат сива боја и при влажни услови се јауваат од долната страна од листот. Ако нападот е поинтензивен листовите може да опаднат, при што растенијата остануваат закржлавени.повеќе слики >>

Препарати