Име на болест: Моркова мува - Psila rosae
Култура: МОРКОВ
Опис: Презимува во стадиум кукла во почвата, возрасните единки излегуваат во текот на месец Мај. Единките летаат при убаво време, често слетувајќи на листовите од растенија со низок хабитус. Женките ги несат јајцата кратко време по парењето, блиску до почвата. Ларвата се сели во почвата и навлегува во коренот, правејќи ходници. Нападнатите плодови закржлавуваат, гнијат и имаат горчлив вкус.повеќе слики >>

Препарати